svenska

Vertaler Marokko Vertaling svenska arabiska Rabat

Mål

Alami Translation ServiceFörutom sin expertis, är översättning Alami investerar kraftigt i ny kommunikationsteknik, övervakas av Thami Alami, medlem i Arab Translators Nätverk och erkänns av ambassader och regeringar, medlem av European Association of Sworn Translators,  svord tolk av California Court i juli 2007, svord offentliga översättare av staten Nürnberg Tyskland i januari 2012, sedan svurit översättare i Sverige av Medborgarskolan och svord in av ambassaden av England och Norge i Rabat Marocko.

ALAMI THAMI

Sedan juni 2006
Marocko

Språkkombinationer:

arabiska franska

Franska Arabiska

Arabiska franska

arabisca nederländska

Tyska Franska arabiska

Franska Svenska Arabiska

Godkännas vid följande konsulat: Frankrike, Belgien, Holland, England, Österrike, Sverige, Schweiz, Danemerk, Kanada.

Områden: familjeåterförening, vigselbevis, diplom och certifikat, äktenskap och skilsmässa domar ….Farmaci, medicin, juridik, datavetenskap, ekonomi, litteratur, memoarer.

 från 09:00 till 16:00 h. 212 6 69 80 87 63

+212 61 92 03 56

E-post: infoalami@gmail.com

translation translator bureau de traduction Rabat traducteur arabic french english deutsch dutch swedish